Vi använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Här kan du läsa mer om cookies.
Jag förstår!

Aventus arbetsmodell

Klargöra | Planera | Agera

 
 
 

Nytt jobb snabbare

Oavsett om det är på grund av arbetsbrist eller av andra orsaker som man behöver gå skilda vägar är målet detsamma. Vi strävar efter att hitta ett nytt jobb eller annan sysselsättning för den som inte kan jobba kvar på sin arbetsplats. För att nå dit krävs det att vi leder pro­cessen framåt och får saker att hända. Vi har skapat en arbetsmodell som vi av erfarenhet vet leder till snabbare resultat. Vi kallar den för Jobbsökarguiden och den består av tre steg:

Klargöra
Första steget heter Klargöra. Genom samtal lär vi känna personen och genom­för en per­son­lig nu­läges­analys där vi kart­lägger kun­skap­er, egen­skaper och mål­sätt­ningar.
Planera
Andra steget heter Planera. Nu när vi vet mer om personen och nuläget skapar vi en aktivitets­plan till­sammans. Med hjälp av denna fokuserar vi på intresseområden och sammanfattar vilken information som behövs för att gå vidare.
Symbol med två kugghjul
Agera
Tredje steget heter Agera. Nu är det dags att aktivt bearbeta intresseområdena. I det här steget hjälper vi till med det som behövs i kontakten med de företag och branscher som är av in­tress­e.
 

 

Här presenterar vi, i korta drag, vad man som deltagare får för stöd av oss:

 
 
 
Individuella coachsamtal 

Vanligtvis träffas man re­gel­bundet på något av våra kontor i närheten. Samtalen med coachen sker enskilt, och fok­us­erar på varje persons unika situation, och vilket stöd just den behöver och utgår från vår arbets­modell.

Under de enskilda mötena med coachen kan man exempelvis få hjälp med ansökningshandlingar, klargöra och sätta ord på allt man kan, intervjuträning, hjälp med registrering hos arbetsförmedlingen och på bemanningsföretagens sidor. Det kan också vara studiebesök, hitta vägar för utbildningar och kurser, starta eget-information, information om försäkringar så som exempelvis AGB och AGE. Allt efter vad just individen behöver.

Ingen genomgår exakt samma mall. Vi anpassar oss alltid efter individens egna behov och innehållet kan därför skilja sig från person till person beroende på vad man behöver mest hjälp med.

 
 
 
Aventus coacher

En del av coachens roll hos Aventus är att vara ett per­son­ligt stöd så man kan be­arbeta den för­änd­ring som skett och där­igenom aktivt själv sträva efter att nå sina mål. En annan del av rollen är att coachen, med hjälp av sin kompetens och kunskap om arbetsmarknaden, är en kritisk granskare av idéer, yrkesval och aktiviteter som planeras för att skapa re­alist­iska mål­.

Coachen fungerar som på­drivare och någon som kan motivera för att man ska orka vara aktiv i sitt arbete mot slutmålet – oftast ett nytt jobb. Målet kan exempelvis också vara att starta eget företag eller byta yrkesbana helt och därför behöva utbilda sig.

Aventus be­arbetar också regelbundet org­anisationer, företag och nätverk för att hitta nya tjänster åt våra klienter. Våra outplacementcoacher har en gedigen och bred bak­grund från yrkes­livet med ledande be­fatt­ningar. Flera har arbetat med personal­ansvar och ingått i lednings­grupper. De brinner för att utveckla individer och har utbildning i beteende­veten­skap i grunden.

 
 
 
Målbild och självbild

Vi arbetar ofta med målbilder och den egna själv­bilden för att få fram och göra en analys av de möjlig­heter och begräns­ningar som finns. Coachen hjälper till för att man ska kunna se sina styrkor, för­bättrings­områden och behov. Inre drivkraft och motivationsfaktorer är viktiga.

Till att börja med arbetar coachen mer med råd­givning för att klar­göra sit­ua­tionen och ger grund­lägg­ande råd vad kli­enten ska tänka på i sitt jobb­sökande. I det första steget är det viktigt att klar­göra vad som hänt och varför, detta för att kunna lägga upp en indi­viduell hand­lings­plan. I råd­giv­ningen består en stor del i att ge klienten den ”verktygslåda” som behövs i det fortsatta jobbsökandet. 

 
 
 

Så här säger våra deltagare

Mari sitter med glasögonen i handen och och ler
Mari
"Min coach vågade ställa de där svåra frågorna som fick mig att tänka i nya banor."
Porträttbild på Anders med glasögon och skjorta
Anders
"Nu har jag ett jobb jag verkligen trivs med."
Patrik sitter och antecknar i ett block
Patrik
"Mitt självförtroende växte och jag lärde mig hantera situationen."
 
 
Aventus AB © 2021