Vi använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Här kan du läsa mer om cookies.
Jag förstår!
En lång rad med fiapjäser i olika färger

DISC-analys

Beteendestilsanalys

JAG VILL VETA MER
DISC UTBILDNING
 
 
 

 Röd av ilska och grön av avund? 

Genom att du lär dig mer om dig själv kan du utnyttja dina styrkor och bättre förstå din omgivning. DISC är en beteendestilsanalys som kan användas i många situationer där människors olika  personliga egenskaper och drivkrafter har betydelse t.ex. vid rekrytering, sammansättning av team, ledarskapsutveckling, säljutveckling, kommunikation och personlig utveckling.

 

En DISC - analys ger dig upplysning om de beteenden och känslor en person sannolikt kommer att uppvisa i olika situationer och ger värdefull insikt både i det egna beteendet och hur andra beter sig. En DISC - analys är inte ett psykologiskt test, det har inget med intelligens att göra, inte heller med värderingar eller att mäta personlighet. Det är ett redskap för att förstå sig själv och andra bättre.

 

Ofta har du nog en ganska god uppfattning om vem du är, men kanske har du mindre bra koll på hur du uppfattas av andra. Analysen grundar sig på William Moulton Marstons forskning kring normala känslor, d.v.s. biologiskt effektiva känslor, som främjar organismens överlevnad.

 

De olika beteende­tendenserna är var och en representerade av en färg: rött, gult, blått eller grönt. Alla beteendetendenserna har sina styrkor och svagheter. Analysen ger en fingervisning om tendenser och ger ett underlag för fortsatta samtal och kan ge nya infallsvinklar att reflektera vidare över. Givetvis är inte verkligheten så enkel att man kan kategorisera in oss alla i ett färgfack och få facit på vem man är. Det du får är ett användbart redskap som ofta ger en riktig aha-upplevelse. 

 

 
Röd

En person med mycket rött beskrivs ofta som kraftfull och energisk, målorienterad och beslutsam med stark vilja. Om man inte ser upp kan man uppfattas som obstinat, auktoritär och okänslig.

 

 
Blå

En person med mycket blått är strukturerad, systematisk och diplomatisk. Man uppskattar nogrannhet och att tänka igenom saker först. Men så rätt var det är blir man kallad stelbent paragrafryttare utan flexibilitet. 

 
Gul

En inspirerande, utåtriktad person som är generös och positiv. Så kan den med mycket gult beskrivas som. Eller så tycker andra att man är orealistisk, självupptagen och har dåligt omdöme.

 
Grön

En lojal och omtänksam person som kan lyssna och samarbeta är sånt som kan beskriva den med mycket grönt. Eller kanske andra ser en konflikträdd och omständig person som ogillar förändringar.

 
 
 

Så går det till

 

För att genomföra analysen svarar du på ett antal självskattningsfrågor via webben. Det tar inte lång tid att genomföra, men det är viktigt att man sitter i lugn och ro och kan fokusera på uppgiften. En halvtimme brukar räcka gott och väl. Utifrån svaren får du en gedigen skriftlig rapport. Aventus samarbetar med företaget Ensize som utvecklat rapporterna. 

Du kan antingen göra en individuell DISC-analys där du tillsammans med en av våra coacher går igenom resultaten. Eller så gör alla i en grupp var sin analys och sen lotsar en av våra konsulter gruppen genom en dag där ni analyserar hur gruppen är sammansatt och hur ni ska dra nytta av era olika styrkor.

Vid DISC-analys i samband med rekrytering och vid sammansättning av nya team svarar kandidaten eller de blivande teammedlemmarna på frågorna via webben. Rapporterna går vi sen igenom med uppdragsgivaren. Den som genomfört analysen får givetvis också alltid en kopia på sina resultat. 

 

 

 

När har du nytta av en DISC-analys?

 

När du ska rekrytera

 

Hur ser arbetsgruppen ut idag? Vilka styrkor och svagheter har ni och hur kan ni tänka för att gruppen ska kunna utvecklas på bästa sätt när det kommer in en ny person?

För att bygga team

 

Ett riktigt bra team består av människor med olika beteendestilar som kompletterar varandra. Ett team där ni har förståelse för varandras olikheter, både vad gäller styrkor och svagheter, kan kan vara nyckeln till ett riktigt framgångsrikt samarbete.

 

För en nytändning

   

Även en etablerad arbetsgrupp kan behöva få syn på mönster och beteenden som gör att saker gnisslar. En DISC-analys för gruppen kan vara underlätta kommunikationen och bli oljan i maskineriet. Dessutom är det inte bara utvecklande. Det brukar vara roligt också.

För personlig utveckling

 

Du har nytta av en DISC-analys inte minst i samband med att du av någon anledning söker nytt jobb. Du får hjälp med att förstå och sätta ord på vilka dina styrkor är och vad du behöver för att kunna trivas på en ny arbetsplats.

 
 
 
Jag vill ha ett förslag
 
 
 
 
Grupputveckling med DISC-analys
Helheten är större än summan av delarna. Ge din arbetsgrupp en kickstart med en DISC-dag tillsammans.
Utveckla ditt ledarskap -UGL
Utveckling av Grupp och Ledare - en tuff men givande vecka. Boka plats på någon av våra utbildningar.
Så ger du feedback som får andra att växa
Läs våra bästa tips om att ge feedback i bloggen.

Aventus AB © 2020