Vi använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Här kan du läsa mer om cookies.
Jag förstår!

Omställning

När man säger upp personal på grund av arbetsbrist

GÖR EN FÖRFRÅGAN
FACKLIGT FÖRTROENDEVALDA
 
 
 

 Hjälp till nytt jobb

Har du någon gång behövt säga upp personal? Har den uppsagda personalen sedan fått hjälp av en jobbcoach att hitta nytt jobb? Då kanske ordet omställning ringer en klocka. Kort sagt kan man säga att omställning handlar om att den uppsagde får hjälp av en jobbcoach att hitta ny sysselsättning. Ofta handlar det om nytt jobb, men det kan också handla om att börja en utbildning eller starta eget.

Rätten till omställningsstöd regleras i kollektivavtalet. Omställningsstödet administreras av en omställningsfond och det är från omställningsfonderna vi får betalt i slutändan. 

Aventus har mycket stor erfarenhet av projektledning och genomförande av partsgemensamma processer där både fack och arbetsgivare är viktiga för att uppnå gemensamma mål.

Är du här i egenskap av facklig representant? Klicka här för att läsa mer.

 

 

 

Ökad press och stora krav 

Vi vet också att omställning är så mycket mer för ett företag. När man som arbetsgivare måste säga upp hela eller delar av sin personal ökar pressen på chefer, ledning, HR och fack. Det ställs stora krav på dig att vara tillgänglig, att kunna möta och stötta per­son­alen samt att ge löpande inform­ation. Vi vet hur man sköter den processen snyggt och kan vara ett stöd för er under den förändringen. Det kan exempelvis handla om att få utbildning i att bli bättre på att genomföra uppsägningsamtal eller hur man lyckas med sin omställningsprocess på ett professionellt sätt.

 

Genom de olika omställningsfonderna som finns för olika branscher och avtalsområden har vi hjälpt hundratals företag genom deras omställningsprocesser.

aukt_omställning_logo.png (200x200)

 

 
Frågor? Kontakta oss!
 
 
 

Omställningsfonder vi samarbetar med

 

Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL omfattar kollektivanställda som jobbar inom privat sektor. Fonden bildades av Svenskt Näringsliv och LO och omfattar cirka 100 000 företag med över 900 000 anställda. Genom TSL erbjuds uppsagda personer att få hjälp av en coach för att hitta ny sysselsättning så snart som möjligt. TSL har inga egna coacher utan har avtal med några omställningsföretag där Aventus är ett.

 

Trygghetsrådet TRR

Trygghetsrådet TRR omfattar tjänstemän som jobbar på företag i privat sektor och som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Omfattar idag cirka 32 000 företag med 850 000 medarbetare. För att få stödet av Aventus finns det två till­väga­gång­sätt, företaget och facket väljer Aventus eller att den anställde själv väljer Aventus. Vi hjälper såklart till med ansökningsprocessen om ni vill.

 

Omställningsfonden

Har till uppdrag att stödja och hjälpa anställda som blivit upp­sagda på grund av arbetsbrist inom kommuner och regioner, samt företag och kommunal­förbund som är med­lemmar i Sobona. Fonden om­fattar över 1 miljon an­ställda. Omställnings­fondens rådgivare beslutar vilket stöd den berörda individen behöver från Aventus och vi tar efter det kontakt med personen.

 

 

KFS företagens trygghetsfond

Har till upp­drag att hjälpa med råd och stöd vid om­ställnings­arbete vid arbetsbrist. Ett stöd för den som blir uppsagd eller risk­er­ar att bli uppsagd och som är an­ställd inom kommun och landsting samt privata företag inom exempelvis energi, an­läggning, turism, vård och omsorg. KFS beslutar vilket stöd individen behöver från Aventus och vi tar kontakt efter signal från fonden.

 

 

Trygghetsfonden Fastigo-LO

Trygghetsfonden Fastigo-LO omfattar arbetare inom LO-området som blir uppsagda på grund arbetsbrist eller ohälsa på företag anslutna till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Det är Trygghetsfonden Fastigo-LO som beställer det individuella coachstödet från Aventus.

 

Trygghetsrådet Fastigo

Trygghetsrådet Fastigo omfattar tjänstemän som blir uppsagda på grund arbetsbrist eller ohälsa på företag anslutna till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Det är Trygghetsrådet Fastigo som beställer det individuella coachstödet från Aventus.

 

Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS ger stöd och hjälper medarbetare i de organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK, som blivit uppsagda. TRS ger stöd till tjänstemän inom KFO och Svensk Industriförening samt ett stort antal arbetsgivare som är anslutna med hängavtal. Fondens råd­givare beslutar vilket coachstöd den berörda individen behöver från Aventus.

 

CIKO

CIKO är en omställningsorganisation som omfattar arbetare och tjänstemän inom KFO och LO:s avtalsområde. Organisationen omfattar cirka 95 000 anställda. CIKO arbetar på individnivå och skräddarsyr lösningar och åtgärder som utgår från personliga behov och livssituation. CIKO har avtal med ett flertal olika omställningsföretag där Aventus är ett.

 
 

”Projektet var proffsigt genomfört och det var alltid lätt att komma i kontakt med projektledaren och coacherna.”

Niklas Gustafsson, fd ordförande på IF Metallklubben vid HIAK
 

Kundreferens: Scan
Självklart så är vår rekommendation Aventus
Aventus arbetsmodell
Vi leder processen framåt och får saker att hända
Deltagarberättelse: Martin
Utan coachen hade alla saker varit mycket svårare
 
 
Aventus AB © 2021