Vi använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Här kan du läsa mer om cookies.
Jag förstår!

Utveckla grupp och individ med DISC

Att växa tillsammans

SKICKA MIG ETT FÖRSLAG
VAD ÄR DISC-ANALYS
 
 
 

En dag som ger insikt och inspiration

En väl fungerande arbetsgrupp kommunicerar och samarbetar bra. Insikt i egna och andras beteendemönster gör det lättare att utveckla både grupp och individ. Det är där DISC-analysen kommer in.

DISC-analysen bygger på insikter om varför vi agerar som vi gör och hur vi reagerar i olika sammanhang. Tanken är att om vi sätter värde på varandras olikheter och anpassar vårt beteende och vår kommunikation till varandra, kommer arbetet gå snabbare framåt med färre hinder längst vägen.

Målet är en effektiv ledningsgrupp/arbetsgrupp, som samarbetar. En grupp som förstår och respekterar varandras olikheter, där var och en värderar gruppens utveckling före det individuella.  

 

Innehåll och genomförande


Innan vi kommer ut till ert företag gör samtliga i gruppen var sin DISC-analys via webben. Under en hel- eller halvdag går vi igenom resultaten i seminarieform, som leds av en av våra ledarskapskonsulter.

Var och en får en skriftlig personlig analysrapport och sen går vi igenom hur gruppens profil ser ut. 

 

Under dagen går vi igenom följande: 

  • De olika beteendestilarna – Vi går igenom teorin bakom de olika beteendestilarna och vad som kännetecknar dem. 
  • Olika sätt att kommunicera – Våra olika beteendestilar avspeglas i vårt sätt att kommunicera med varandra och i hur vi uppfattar varandra. Genom att bli medvetna om hur vi kan uppfattas av andra kan vi bli bättre på att kommunicera och undvika onödiga missförstånd. 
  • Gruppens kommunikationsstil och behov – Gruppens olika beteendestilar och hur den gemensamma kommunikationen fungerar och hur man sätter värde i varandras olikheter.
  • Konflikt, beteendestil och drivkraft - Vi reagerar på olika sätt när vi hamnar i konflikt med andra. Gruppen får en bild av varandras konflikthanteringsstilar och hur beteendestilen och den individuella drivkraften påverkar kommunikationen.

 


 

 

 
 
 
 

"En insikt i hur jag själv fungerar och hur vår grupp är."

En av deltagarna på vårt senaste DISC-seminarium
 

 
Vad är DISC egentligen?
UGL-utbildning
 
 
 
Aventus AB © 2020