Vi använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Här kan du läsa mer om cookies.
Jag förstår!
knycklade pappersbollar i olika färger där en ser ut som en strålande glödlampa

Aventus webblösningar

Vi hjälper dig att underlätta administration, uppföljning och utveckling

GÖR EN FÖRFRÅGAN
KUNDLÖSNINGAR
 
 
 

 Kom igång direkt

Att ta fram en webbaserad systemlösning, anpassad för den egna verksamheten, behöver inte vara tidskrävande och dyrt. Med utgångspunkt från era behov identifierar vi tillsammans hur systemet ska se ut och fungera. Vi tar därefter fram den lösning som är aktuell, en process som normalt sett tar 2-4 veckor. 

Kunskap och erfarenhet

I snart 20 år har vi hjälpt företag och organisationer med systemlösningar som underlättar och effektiviserar delar av deras verksamhet. Erfarenheter från olika typer av lösningar kommer både våra befintliga och nya kunder till del. Det gör att det oftast är enkelt att ta fram och löpande utveckla en lösning när nya behov uppstår.

Några av de företag och organisationer som vi samarbetar med är Astar, Svenska Taxiförbundet, Folkuniversitetet, OSM Aviation Academy och Haninge Kommun.

Exempel på kundlösningar

Genom åren har vi tagit fram olika lösningar för exempelvis utbildning, dokumentation och redovisning av EFS-projekt, administration av SFI och VUX-utbildningar, coachning, kundvård och certifieringsverksamhet.

Kundens behov styr vilka dokumentationsmöjligheter som ska finnas i systemet. Det kan vara allt från grundinformation på användarna till branschspecifik information som exemepelvis kurs- och utbildningsdokumentation, provresultat, kompetensprofiler, planerade insatser eller handlingsplaner. Det kan också handla om funktioner för kommunikation, filhantering, SMS-utskick, resor- och närvaroregistrering, intyg och dokumentutskrift, olika rapportverktyg m.m.

 

 
Kommunikationslösningar

Kommunicera med deltagare och kollegor i olika kanaler, t ex diskussionsforum, privata chattar, gruppchattar, mejlutskick eller anslagstavlor för nyheter.

 
Stöd för filhantering

Samla dokument och andra filer i gemensamma eller privata filarkiv. Alltid lättgängligt och överskådligt.

 
Sms-utskick

Skicka sms-påminnelser inför möten för att slippa sitta och vänta på någon som glömt bort att ni ska träffas. Eller få snabbt ut viktig information till många på en gång.

 
Närvaroregistrering

Behöver ni hålla koll på närvaron skapar vi ett enkelt stöd för att hålla ordning på vem som är där och vem som saknas.

 
Utskrift av intyg

Skapa snabbt och enkelt intyg, betygsutskrifter eller andra dokument som behövs.

 
Rapportverktyg

Med anpassade rapportverktyg väljer ni själva hur ni vill kunna följa upp verksamheten på ett överskådligt och enkelt sätt.

 
 
 


Kontakta mig så berättar jag mer

 
 
 
Webblösningar
Peter Östhult
Affärsområdes­ansvarig
Webblösningar
Peter Östhult
Affärsområdes­ansvarig
 
 

Den systemlösning som Aventus hjälpt oss att ta fram har gjort det enklare att följa upp och dokumentera arbetet i vårt projekt.

Annica Falk, projektchef MIA - Mobilisering inför arbete
 
 
En kvinna i profil med långt mörkt hår sitter med en kaffekopp och tittar framför sig
Lösning för: ESF-projekt
Deltagaradministration med fokus på redovisningen till SCB/ESF och uppföljning av projektet.
Lösning för: SFI-administration
Kurs- och deltagaradministration med stöd för kurs, prov och betygshantering.
Lösning för: Utbildning
Distribution av kurser, stöd för kommunikation och dokumentation samt möjlighet att skapa prov.
 
 
Aventus AB © 2020